NOTA: Preturile marcate cu XXX urmeaza a fi anuntate in curand.

Concursul KING OF THE HILL TOURNAMENT 2013 este deschis tuturor persoanelor care în momentul înscrierii au achitat taxa de participare și prezintă următoarele documente:

Concurenții români trebuie să aibe licență enduro validă emisă de FRM (Federația Română de Motociclism);

Concurenții români care nu au nici un fel de licență pot să achiziționeze de la Secretariatul Concursului licența enduro emisă de FRM valabilă doar pentru concursul KING OF THE HILL TOURNAMENT 2013. Prețul acestei licențe este 15 EUR per concurent;

Concurenții străini trebuie să aibe licență enduro internațională emisă de FIM/UEM (Fédération Internationale de Motocyclisme / Union Européenne de Motocyclisme), însoțită de permisiunea de start emisă de federația națională de motociclism din țara lor (documentul denumit Rider Start Permission);

Concurenții străini care nu au nici un fel de licență trebuie să aibe dezlegarea emisă de federația națională de motociclism din țara lor (documentul denumit Rider Release) pentru a putea achiziționa de la Secretariatul Concursului licența enduro emisă de FRM valabilă doar pentru concursul KING OF THE HILL TOURNAMENT 2013. Prețul acestei licențe este 15 EUR per concurent.

Documentele “Rider Start Permission” și “Rider Release” se pot face individual (pentru un singur rider) sau în grup (pentru mai mulți rideri);

Asigurare de accidente pentru competiții moto. Se poate achiziționa de la Secretariatul Concursului, prețul este XXX EUR per concurent român respectiv XXX EUR per concurent străin (aceasta din urmă conține despăgubirea pentru repatrierea în țara natală), cu valabilitate doar pentru concursul KING OF THE HILL TOURNAMENT 2013;

Certificat medical valabil emis de medicina sportivă. Se poate achiziționa de la Secretariatul Concursului, prețul este XXX EUR per concurent, cu valabilitate doar pentru concursul KING OF THE HILL TOURNAMENT 2013.

Fișa de înscriere pentru cei care nu au utilizat Formularul de Înscriere online). Se poate obține la Secretariatul Concursului; Declarație asumare răspundere. Se va completa la Secretariatul Concursului;

Concurenții care până inclusiv în ziua competiției nu au împlinit 18 ani nu vor putea fi înscriși în competiție fără acordul de participare la competiție dat în fața notarului de către ambii părinți în original. Acesta NU se va putea face la Secretariatul Concursului. Vârsta minimă de participare este de 14 ani.